Příspěvek zdravotních pojišťoven z preventivního programu pro pojištěnce s onemocněním diabetes mellitus na přístrojovou pedikúru v r. 2023

     Zdravotní pojišťovny, které přispívají na přístrojovou pedikúru:

1.  Všeobecná zdravotní pojišťovna č. 111 do výše 3000 Kč/rok (za jedno ošetření max 500 Kč)

2.  Česká průmyslová zdravotní pojišťovna č. 205 do výše 1000 Kč/rok v rámci prevence syndromu diabetické nohy. Tento příspěvek nabízí dospělým pojištěncům v rámci preventivního programu Diabetes.

3.  Revírní bratrská pojišťovna č. 213 přispívá svým klientům na podiatrické ošetření (přístrojová pedikúra) provedené u poskytovatelů uvedených na stránkách ČPS. Pojišťovna proplácí pacientům starším 60 let částkou do 1000 Kč/rok. V rámci převodu limitu u pojištěnců nad 18 let lze příspěvek zvýšit až na 3000 Kč/rok  

4.  Oborová zdravotní pojišťovna č. 207 při sloučení kreditů za rodinné příslušníky – Vitakarta až 10 000,- Kč ročně

5.  Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR č. 211 do výše 500 Kč

    Podmínky proplacení služby přístrojové pedikúry:

1. Klient zdravotní pojišťovně předloží průkaz diabetika a paragon o zaplacení přístrojové pedikúry

2. Klient využil služby přístrojové pedikúry u pedikérky, která je platnou členkou České podiatrické společnosti z.s. nebo České podologické společnosti z.s.

3. Klient splnil podmínky dané zdravotní pojišťovny ohledně data splatnosti paragonu