Příspěvek zdravotních pojišťoven z preventivního programu pro pojištěnce s onemocněním diabetes mellitus na přístrojovou pedikúru v r. 2024

     Zdravotní pojišťovny, které přispívají na přístrojovou pedikúru:

1.  Všeobecná zdravotní pojišťovna č. 111 do výše 3000 Kč/rok (za jedno ošetření max 500 Kč)

2.  Česká průmyslová zdravotní pojišťovna č. 205 do výše 1000 Kč/rok u dospělých a 2000 Kč/rok pro děti (do 17 let včetně) v rámci prevence syndromu diabetické nohy. Tento příspěvek nabízí dospělým pojištěncům v rámci preventivního programu Diabetes.

3.  Revírní bratrská pojišťovna č. 213 poskytuje na přístrojovou pedikúru příspěvek nejvýše 3 700 Kč. Základní příspěvek pro diabetiky činí 1000 Kč a převodem od rodiny a přátel jej lze navýšit až na 3000 Kč. Navíc mohou pojištěnci RBP (účastníci Programu 90+) využít pro tyto účely i  bonusový příspěvek Bonus 90+ (příspěvek na ošetření nehrazené z veřejného zdravotního pojištění), a to až do výše 700 Kč. V závislosti na bodové hodnotě, která bude pojištěncům v daném roce přiznána (za věrnost, absolvování preventivních vyšetření atd.). Registrace do Programu 90+ je jednoduchá, jednorázová a nově je umožněna všem pojištěncům RBP.

4.  Oborová zdravotní pojišťovna č. 207 při sloučení kreditů za rodinné příslušníky – Vitakarta až 10 000,- Kč ročně

5.  Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR č. 211 přispívá dětem až 1500 a dospělým až 500 Kč nad rámec ostatních preventivních programů na nákup zdravotnických prostředků či služeb , které souvisejí s onemocněním Diabetes mellitus a nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění mj. na přístrojovou pedikúru

    Podmínky proplacení služby přístrojové pedikúry:

1. Klient zdravotní pojišťovně předloží průkaz diabetika a paragon o zaplacení přístrojové pedikúry

2. Klient využil služby přístrojové pedikúry u pedikérky, která je platnou členkou České podiatrické společnosti z.s. nebo České podologické společnosti z.s.

3. Klient splnil podmínky dané zdravotní pojišťovny ohledně data splatnosti paragonu