Diabetická pedikúra

Proč není pro diabetiky vhodná klasická pedikúra? (a nejen pro ně?)

Pokožka nohy diabetika je velmi náchylná ke vzniku trhlin, které jsou snadno dostupnou bránou pro vznik infekce. V běžné pedikúře se kůže rozmáčí ve vodní lázni, aby změkla, a pak se ošetří ostrými předměty, nejčastěji skalpelem. Tím mj. dochází k narušení integrity (celistvosti, soudržnosti, neporušenosti) kůže. U diabetiků je proto nutné provádět pedikúru přístrojovou/suchou, aby nedošlo ke zkreslení některých projevů na kůži a následně k jejímu poranění. Ostré předměty jsou v této péči zásadně vyloučeny. Proto zdravotní pojišťovny v ČR diabetikům na tuto službu přispívají.